Πολλοί επιχειρηματίες μετακομίζουν τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία αναζητώντας σταθερό φορολογικό περιβάλλον

Αρχική » Πολλοί επιχειρηματίες μετακομίζουν τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία αναζητώντας σταθερό φορολογικό περιβάλλον » Articles » Πολλοί επιχειρηματίες μετακομίζουν τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία αναζητώντας σταθερό φορολογικό περιβάλλον

Το 2014 στη Βουλγαρία συστάθηκαν περίπου 2.500 νέες εταιρείες από Έλληνες επιχειρηματίες, Οι επιχειρήσεις στη Βουλγαρία απολαμβάνουν την κρατική στήριξη, και ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον από τη στιγμή που η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Βουλγάρικες εταιρίες δεν είναι offshore, όπως λανθασμένα πολλοί νομίζουν. Ειδικά την προηγούμενη πενταετία πλήθος μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδρύθηκαν ή μεταφέρθηκαν για φορολογικούς λόγους στη Βουλγαρία καθώς και μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε το Real Estate στη Βουλγαρία. Οι αλλαγές στη φορολογία, τα capital controls και η οικονομική κρίση γενικότερα στην Ελλάδα, είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους που έχουν ωθήσει πολλούς επιχειρηματίες να επιλέξουν να μετακομίσουν τις επιχειρήσεις τους στην γειτονική μας χώρα αναζητώντας ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Η εξυπηρέτηση στις δημόσιες υπηρεσίες της Βουλγαρίας είναι πολύ καλή. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ψηφιοποιήσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της και είναι σε θέση να παρέχει στους πολίτες ηλεκτρονικά βεβαιώσεις και πληροφορίες. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε στη Βουλγαρία το 2007, ο φόρος μερισμάτων είναι 5% και ο ΦΠΑ 20% εντός της Βουλγαρίας και μηδενικός όταν πρόκειται για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.

Τότε ήταν που καταργήθηκε και η προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ένα ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%. Η διαδικασία για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι σύντομη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται απλά. Κατά την διαδικασία έναρξης της εταιρείας δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του διαχειριστή. Το εργατικό δυναμικό αμείβεται με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο κατώτατος μισθός στην Βουλγαρία είναι περίπου τρεις φορές πιο χαμηλός από ότι είναι ο αντίστοιχος στην Ελλάδα. Εάν στην εταιρεία υπάρχουν περισσότερα από ένα μέλη υποχρεωτικό είναι να ασφαλιστεί μόνο ο διαχειριστής της και τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να έχουν απαλλαγή. Τα τιμολόγια που εκδίδουν εταιρείες της Βουλγαρίας αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (και στην Ελλάδα). Εξάλλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κοινή αγορά και οι πελάτες μπορούν να συναλλάσσονται και να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. Αν η Βουλγάρικη εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μια συναλλαγή από το ίντερνετ ή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία όλοι οι φόροι πληρώνονται στην Βουλγαρία. Αν η συναλλαγή έχει γίνει στη Ελλάδα ο ΦΠΑ πληρώνεται στην Ελλάδα. Κατά τη διαδικασία σύστασης μιας Βουλγάρικης εταιρείας γίνεται καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο. Μετά την καταχώρηση της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο μπορεί να λάβει έναν κωδικό ο οποίος είναι και μοναδικός και τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί για κάθε πιθανή συναλλαγή της με τις Βουλγάρικες δηµόσιες υπηρεσίες.