Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι απλές και σύντομες

Αρχική » Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι απλές και σύντομες » Articles » Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι απλές και σύντομες

Μεγάλος αριθμός αιτήσεων για ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία από Έλληνες επιχειρηματίες βρίσκονται σε αναμονή για έγκριση από το Βουλγαρικό κράτος. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη σύσταση μιας εταιρείας στη γειτονική Βουλγαρία, είναι απλές και σύντομες, ενώ το κόστος σύστασης μιας εταιρείας είναι πολύ μικρό. Η Βουλγαρία είναι η πιο φθηνή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τιμές που επικρατούν στα τρόφιμα, τις τιμές των ενοικίων, το κόστος παροχής υπηρεσιών (λογιστικές, φορολογικές, συμβουλευτικές), κλπ. Η γραφειοκρατία κατά την ίδρυση και διαχείριση εταιρειών στη Βουλγαρία είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχουν υποκαταστήματα των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και το Βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση.

Με τη χρήση μιας Βουλγάρικης εταιρείας, ένας επιχειρηματίας που αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί εκεί, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, όπως είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών από τα κέρδη της εταιρείας του και κυρίως η αποφυγή του σύνθετου συστήματος της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται. Όταν ο φόρος εισοδήματος είναι 10%, ο χαμηλότερος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λογικό οι Έλληνες επιχειρηματίες να έχουν κάθε λόγο να συστήσουν μια εταιρεία στην Βουλγαρία αντί να συνεχίζουν να προσπαθούν να ανταπεξέρθουν στο τωρινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα. Η επιχείρησή σας έχει μπορεί να γίνει μια παγκόσμια εταιρεία, η οποία να έχει μια σύγχρονη μορφή και να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με πωλήσεις εμπορευμάτων ή να παρέχει υπηρεσίες και αποτελεσματικά να καταφέρετε την επίτευξη των στόχων σας.

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει συμβάσεις για αποφυγή της διπλής φορολογίας με πάρα πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και ως χώρα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα με την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Κάτι επίσης που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η Βουλγαρία μπορεί να εντάσσεται σε Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας που επιλέγουν συνήθως οι επιχειρηματίες, είναι η Βουλγάρικη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και το πλεονέκτημά της είναι ότι η ευθύνη της είναι μόνο για το κεφάλαιό της και οι διαχειριστές δεν ευθύνονται σαν φυσικά πρόσωπα. Στρατηγικά η χώρα βρίσκεται σε σημαντικές εμπορικές οδούς και σε στρατηγικό σημείο όσον αφορά την ευκολία και την αμεσότητα πρόσβασης σε αυτή και είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα. Με βάση τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες σας μπορείτε να επενδύσετε στην διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας σας.