ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Αρχική » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ » Articles » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Από το 2012, η κρίση ταλανίζει τον κυπριακό λαό, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην δομή των αγορών και των θεσμών της αγοράς, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα. Για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων οικονομικών, δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προκλήσεων, η χώρα έχει συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής που υποστηρίζεται από σημαντική χρηματοδότηση από διεθνείς πιστωτές. Το 2014 εμφανίστηκαν θετικά σημάδια, αντιμετωπίζοντας την κρίση και την επακόλουθη εισαγωγή των αναγκαίων μέτρων λιτότητας. Μετά τις οδυνηρές αποφάσεις του Eurogroup η κυπριακή οικονομία ήταν αποδυναμωμένη, η ανεργία βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα και η ύφεση συνεχιζόταν.

Σήμερα η οικονομική κατάσταση του κράτους είναι σε πολύ καλό και ανοδικό επίπεδο και παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το απόγειο της κρίσης το 2013 κάνοντας ευέλικτη την έναρξη εταιρείας στην Κύπρο. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) βρίσκεται σε ανοδική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά, με τους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται να είναι υψηλότεροι από εκείνους που ανέμεναν οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου. Η πορεία προς την επάνοδο της χώρας σε ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης και ισχυρής οικονομικής αξιοπιστίας, αποτυπώνεται μεν ευνοϊκή, παραμένει όμως πολύπλοκη.

Η ελεύθερη οικονομία και κυρίως ο ιδιωτικός τομέας στηρίζουν την οικονομία της Κύπρου. Οι τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, καθώς και η εξαγωγική βιομηχανία οφείλονται για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι κυρίως η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και η ρύθμιση των αγορών, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, μέσω της δημιουργίας του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και συνθηκών που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Σήμερα, ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως, έχει ισορροπημένους προϋπολογισμούς μηδενικών ελλειμμάτων και δεν δημιουργούνται νέες ανάγκες για χρέη. Το κράτος κράτος ανέκτησε την αξιοπιστία του, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται με τρόπο λελογισμένο. Πρωταρχικός στόχος της Κύπρου είναι η διατήρηση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, η μείωση των φορολογιών και ταυτόχρονα η αύξηση των εσόδων.

Leave a Comment