Η Βουλγαρία είναι μια χώρα με τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αρχική » Η Βουλγαρία είναι μια χώρα με τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση » Articles » Η Βουλγαρία είναι μια χώρα με τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολλά και σημαντικά είναι τα οφέλη που προέκυψαν για τους υποψήφιους επενδυτές από τότε που η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007. Την ώρα που στην Ελλάδα η οικονομική αστάθεια και η αβεβαιότητα επικρατούν, έχουν επιβληθεί τραπεζικοί κεφαλαιακοί έλεγχοι και η οικονομία της χώρας παλεύει για να επιβιώσει, υπάρχει μια τεράστια άνθηση στη δημιουργία εταιρειών στη Βουλγαρία, καθώς επίσης και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στη γειτονική χώρα. Η σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς καθώς και οι αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για τον προγραμματισμό μιας εταιρείας.

Στην Ελλάδα οι φορολογικές επιβαρύνσεις απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων. Τα φτηνά εργατικά χέρια δεν είναι ο μόνος λόγος που οι επιχειρήσεις αποχωρούν από την Ελλάδα και συστήνουν εταιρείες στη Βουλγαρία και σε άλλα κράτη. Η αυξημένη γραφειοκρατία, οι α αβάσταχτες φορολογικές επιβαρύνσεις, η ύπαρξη αστάθειας και αβεβαιότητας, η έλλειψη ρευστότητας, είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους οι οποίοι οδηγούν τους Έλληνες επιχειρηματίες σε έξοδο από τη χώρα μας. Στη Βουλγαρία αυτό για το οποίο είναι υποχρεωμένες όλες οι εταιρείες είναι να δημοσιεύονται οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις στο εμπορικό μητρώο της χώρας. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση τον βιβλίων. Τα παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τη Βουλγάρικη νομοθεσία και πρέπει να έχουν ημερομηνία, αριθμό, στοιχεία αγοραστή και πωλητή, καθώς και στοιχεία για τα προϊόντα που θα διακινηθούν. Ακόμα στη Βουλγαρία δεν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός και τα τιμολόγια δεν θεωρούνται, αλλά εκδίδονται από τον υπολογιστή. Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα δεν υπάρχουν επιταγές αλλά μόνο τραπεζικά εμβάσματα και πληρωμές μετρητοίς. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για τη σύσταση μιας Βουλγάρικης εταιρείας είναι πολύ χαμηλό, δύο Λέβα (ένα Ευρώ), για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), η οποία αποτελεί και την πιο δημοφιλή μορφή εταιρικής οργάνωσης.

Αυτή μπορεί να συσταθεί και με ένα μέτοχο, ο οποίος ταυτόχρονα να είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας και ο διαχειριστής αυτής. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Βουλγαρίας επιθυμεί και η διεύθυνση διοικήσεως μπορεί να μη συμπίπτει με την έδρα της εταιρίας. Αφού κάνετε αξιολόγηση των αναγκών σας, ενημερωθείτε από ειδικούς και εξειδικευμένους συμβούλους, μπορείτε να προχωρήσετε στην ίδρυση μιας Βουλγάρικης εταιρείας και να δημιουργήσετε το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας, συνδυάζοντας με νόμιμο τρόπο τις επιχειρηματικές σας προοπτικές, χωρίς περιορισμούς, και εξασφαλίζοντας πάνω από όλα μια αρμονική εμπορική δραστηριότητα. Έμποροι, επιχειρηματίες, αντιπρόσωποι, κλπ. που επιθυμούν την πλήρη εξασφάλιση των εμπορικών δραστηριοτήτων τους έχουν κάθε λόγο να συστήσουν μια εταιρεία στην Βουλγαρία η οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.