Ηλεκτρονικά Παραστατικά, εύκολα & γρήγορα!

Αρχική » Ηλεκτρονικά Παραστατικά, εύκολα & γρήγορα! » Articles » Ηλεκτρονικά Παραστατικά, εύκολα & γρήγορα!

Μπορείτε να εκδίδετε, να αποθηκεύετε και να αποστέλλετε τα ηλεκτρονικά παραστατικά της επιχείρησής σας και να απαλλαγείτε από την εκτύπωσή τους με τρόπο νόμιμο και διαφανή. Η έκδοση, η αποστολή και αποθήκευση των παραστατικών να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η έντυπη εκτύπωση τους.

Η Online τιμολόγηση είναι μία υπηρεσία που κάνει δυνατή την ανταλλαγή και διαχείριση των παραστατικών μεταξύ εταιρειών, με ηλεκτρονικό τρόπο. Έχει ενταχθεί στην φορολογική νομοθεσία της χώρας και είναι πλήρως αποδεκτή, με βάση τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Ουσιαστικά αναφέρεται στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής των παραστατικών που η εταιρεία εκδίδει προς τους πελάτες της, μέσω μιας ασφαλούς και οργανωμένης υπηρεσίας. Παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν, αποθηκεύτηκαν και απεστάλησαν σε ηλεκτρονική μορφή στον πελάτη, θεωρούνται ηλεκτρονικά. Το βασικό κριτήριο δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα τιμολόγιο ως ηλεκτρονικό, θεωρείται ο τρόπος με τον οποίο έχει εκδοθεί, αποθηκευτεί και διαβιβαστεί ένα φορολογικό στοιχείο από τον εκδότη στον λήπτη, από την εταιρεία στον πελάτη.

Σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική νομοθεσία, ως ηλεκτρονική τιµολόγηση, ορίζεται η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιµολογίων µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που εµπλέκονται σε µια εµπορική συναλλαγή. Σκοπός της σύγχρονης αυτής υπηρεσίας είναι να καταργήσει τη χρήσης του χαρτιού, και με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους η έκδοση των παραστατικών να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με σκοπό την μείωση του λειτουργικού κόστους και της αύξησης των κερδών.

Η εξοικονόμηση του χρόνου είναι ένα σημαντικό στοιχείο της εφαρμογής και για τον λόγο αυτό οι φόρμες τους είναι εύχρηστες, απλές, με λιτά μενού και εύκολες στην εγκατάστασή τους. Θα μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση των πελατών σας, του ιστορικού τους, της επικοινωνίας που είχατε μαζί τους και των συναλλαγών που πραγματοποιήσατε με αυτούς.

  • Δυνατότητα να έχετε πάντα μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των πληρωμών και των πωλήσεων της επιχείρησής σας
  • Άμεση κατάργηση των αναλωσίμων για εκτύπωση, των φακέλων και των εξόδων αποστολής (ταχυδρομείο/courrier), συνεπώς εξοικονόμηση κόστους, χρόνου και ανθρώπινου δυναµικού. Μπορεί ακόμα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική αρχειοθέτησή που θα επιτρέπει την μείωση των φυσικών αντιγράφων προς αρχειοθέτηση
  • Η εικόνα της επιχείρησής σας θα αναβαθμιστεί, θα σας προσθέσει κύρος, γιατί θα σας παρέχει έναν αναβαθμισμένο και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες και συνεργάτες σας
  • Άμεση απόσβεση της επένδυσης
  • Γρηγορότερη συμφωνία υπολοίπων
  • Συμβολή στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος και εφαρμογή διαδικασιών οικολογικής συνείδησης
  • Σημαντική μείωση των εξόδων με βάση ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια κοστίζουν στην επιχείρηση κατά μέσο όρο περίπου 2,4 €, έναντι 7,20 ευρώ που κοστίζουν τα παραδοσιακά