Επιδότηση ΕΣΠΑ ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG 2.0

Αρχική » Επιδότηση ΕΣΠΑ ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG 2.0 » Articles » Επιδότηση ΕΣΠΑ ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG 2.0

Το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων που πλέον προκηρύσσονται για να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις, θέτουν ως τυπική προϋπόθεση ο δικαιούχος της ενίσχυσης, δηλαδή η επιχείρηση, να φροντίσει ώστε να διευκολύνει σε αυτήν την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Η διευκόλυνση αυτή συνίσταται στη δημιουργία ή/και επέκταση υποδομών, φυσικών και ηλεκτρονικών, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επιχείρηση και τις υπηρεσίες τα ΑΜΕΑ. Πλέον η συμμόρφωση WCAG για ΑΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική.

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Internet Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Είναι σημαντικό το Διαδίκτυο να είναι προσιτό,  προκειμένου να παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους ανάπηρους ανθρώπους. Η  προσιτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανάπηρους ανθρώπους να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην κοινωνία.

Το πρότυπο WCAG 2.0 είναι το πρότυπο εκείνο το οποίο θα κάνει την ιστοσελίδα σας προσβάσιμη από ΑΜΕΑ και το οποίο επιδοτείται από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Μπορείτε λοιπόν, με τη δημιουργία ιστοσελίδας προσβάσιμης από ΑΜΕΑ με βάση το πρότυπο WCAG 2.0, να βοηθήσετε την επιχείρηση σας να συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να τηρείται πλήρως ο συγκεκριμένος όρος ένταξης και να έχετε υψηλή βαθμολογία.

Η συμμόρφωση της σελίδας σας με το πρότυπο WCAG 2.0 παρουσιάζει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, που αφορά τόσο τους χρήστες, όσο και την ίδια την επιχείρηση σας. Η άνεση στην πρόσβαση δημιουργεί ευχαριστημένους χρήστες και οι ευχαριστημένοι χρήστες είναι ευχαριστημένοι πελάτες.

Το πρότυπο WCAG 2.0 είναι πλέον γνωστό και εφαρμόζεται συχνά  στο εξωτερικό.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιλέγει να εφαρμόζει τη σχετική απαίτηση δημιουργώντας νέα ιστοσελίδα ή επεκτείνοντας την υφιστάμενη ιστοσελίδα της, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν για το WCAG 2.0.

Οι ιστότοποι πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο τέτοιο ώστε η πληροφορία να είναι προσβάσιμη από τους ανθρώπους με αναπηρία.

Για Παράδειγμα :

  • Για άτομα με τύφλωση, οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι ερμηνεύσιμες από προγράμματα ανάγνωσης κειμένου και περιγραφής των εικόνων
  • Για άτομα με μειωμένη όραση, οι ιστοσελίδες πρέπει να διαθέτουν προσαρμόσιμα μεγέθη για το περιεχόμενο και χρώματα με έντονη αντίθεση
  • Για άτομα με κώφωση ή μειωμένη ακοή, το ακουστικό περιεχόμενο πρέπει να συνοδεύεται από γραπτές εκδοχές των διαλόγων. Βίντεο στη νοηματική γλώσσα μπορούν επίσης να καταστήσουν το ακουστικό περιεχόμενο πιο προσβάσιμο.

 

Συμπερασματικά λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν την ίδια πρόσβαση στην πληροφορία όπως και οποιοσδήποτε άλλος.